FIXACIÓ DELS EMBALATGES.

Material de transport

Ens encarreguem de fer l’adequada col·locació i distribució de tot tipus de material i equips en el transport de càrrega. Assessorament en estreta col·laboració amb els clients a efectes de prevenir tots aquells detalls que puguin danyar o destruir la mercaderia.

Ens encarreguem del trincatge, que és una part molt important,  per garantir que la mercaderia arribi en perfectes condicions al destí, evitant el moviment de la mercaderia durant el transport i l’estada al magatzem.

Podem utilitzar diferents tipus de materials d’amarratge i fixació com poden ser fusta, cintes d’amarratge, cinta de polièster, fleixos, entre altres.

Galeria estiba i trincatge

Estiba i trincatge
Estiba i trincatge
Material de transport
Material de transport