PROTECCIÓ DE L’INTERIOR DE L’EMBALATGE.

Podem condicionar els nostres embalatges de fusta amb diferents materials per tal de proporcionar la protecció adequada contra factors ambientals com la humitat, l’aigua, l’alta i baixa temperatura, la pols, la salinitat, … .

Amb aquest condicionament de l’embalatge garantim que el producte arribi en bones condicions al seu destí, evitant que possibles xocs, vibracions o males manipulacions afectin al producte.

Per protegir les mercaderies de l’interior de l’embalatge de fusta utilitzem materials com el silicagel, bosses d’alumini termosegellades, espumes, plàstics retràctils o plàstics VCI, cartró ondulat, plàstics bombolla, estirable i retráctil, precintes, cintes, adhesius, sobres i etiquetes, fleixos i material d’estiba, foams i cantoneres ,… .

Maquinària: fleixadores, retractiladores, fleixadora per fer trincatge,… .

 

Galeria de condicionament de protecció de l’interior de l’embalatge