SENYALITZACIÓ NACIONAL I INTERNACIONAL DELS EMBALATGES.

Marcatge exterior amb pictogrames de seguretat nacionals e internacionals i amb la nostra marca NIMF-15, amb tinta indeleble.

  • Tara: Oferim servei de Tara, pes de l’embalatge buit.
  • Serradures: Subministrament de sacs de 15 Kg ( aprox.) de serradura seca procedent de la serrada. Per a tot tipus d’usos tant en el sector domèstic com industrial, pel seu poder d’absorció.

Galeria d’altres serveis

Marcatge exterior
Marcatge exterior